לתרגם:

שארד והתווה
נתיב הערב שלי.
לעלות -
בשיאו של מנוחה.

התאהבות עם הזריחות שלי -
כאות האהבה שלי.
וגם ים הפנוי
לנצח לשחות.

אני אלך ואני להתפשט
שמי Zarevoy,
אני otodvinu
Forever בשנתי.

וזה יהיה מרפרפות
בעצם היום הגוסס,
וזה יהיה לברור את העיקר
בתוך הדממה.

סתיו 1905

רוב פסוקי בלוק הקריאה


כל השירים של אלכסנדר בלוק

השאר תגובה