przekładają się na:

puka cicho. potem głośniej.
potem śmieje.
Jaśniejsze i śmiech, bardziej pożądane, dzwon,
A moje serce bije.

Nie wiem,
Co marnieje
moja zakwaterowania?

Sam nie przyznać
ten ptak
W jednym oknie!

I co mi się śni
W moim lochu,
gdy śpiewa
Ten ptak?

Z lochu
gdzie dzwoni?

24 grudzień 1907

Większość wersety odczytać bloku


Wszystkie wiersze Alexander Blok

Zostaw odpowiedź