გარდაქმნა:

ტყეები ბევრად უფრო ჩანს,
ლურჯი ცა,
შესამჩნევად და შავი
ხვნა band
და ბავშვთა ხმამაღალი
ხმის მეტი მდელოს.

გაზაფხული ქვედა პანელი,
რომელიც მან თავად f?
Chu, ხმა მჟღერი,
არ არის ამ გაზაფხულზე?
არარის, ხმამაღალი, thinly
იმ creek ჩქარობენ ტალღა…

25 октября 1912

ყველაზე წაკითხული Block ლექსები


ყველა ლექსები ალექსანდრე ბლოკის

დატოვეთ პასუხი