przekładają się na:

Lasy o wiele bardziej widoczne,
niebieskie niebo,
Widocznie i czarny
oranie band
I głośniej dzieci
Voice over łąki.

Strumień jest płyta dolna,
Do którego ona sama f?
Chu, głos dźwięczny,
Nie jest to wiosna?
nie, jest głośno, cienko
W gwałtowny fali potoku…

25 październik 1912

Większość wersety odczytać bloku


Wszystkie wiersze Alexander Blok

Zostaw odpowiedź