לתרגם:

Хотел я, воротясь домой,
Писать в альбом в стихах,
Но – ах!
Альбом замкнулся сам собой,
А ключ у Вас в руках,
И не согласен сам замок,
Чтобы вписал хоть восемь строк
Писать стихи забывший
Блок.

Июнь 1920

רוב פסוקי בלוק הקריאה


כל השירים של אלכסנדר בלוק

השאר תגובה