გარდაქმნა:

Яблони сада вырваны,
Дети у женщины взяты,
Песню – не взять, не вырвать,
Сладостна боль ее.

აგვისტო 1920

ყველაზე წაკითხული Block ლექსები


ყველა ლექსები ალექსანდრე ბლოკის

დატოვეთ პასუხი