przekładają się na:

Яблони сада вырваны,
Дети у женщины взяты,
Песню – не взять, не вырвать,
Сладостна боль ее.

Август 1920

Większość wersety odczytać bloku


Wszystkie wiersze Alexander Blok

Zostaw odpowiedź