przekładają się na:

Malwina Mironovna - Z. Jesienin

W oczach piasku zielony
I chmury.
Na koronki z oznakowane
zrazy ręczne.
ścisłe, niektóre dalnyaya,
I jak zawsze.
Losy jej sad -
mój kłopot.

Większość wersety odczytać bloku


Wszystkie wiersze Alexander Blok

Zostaw odpowiedź