przekładają się na:

głupie serce, no bas!
Wszyscy jesteśmy oszukiwani szczęście,
Żebrak tylko żąda lan ...
głupie serce, no bas.

Zaklęcie miesiąc żółty
Wlej w Cieśninie kasztany.
Lale oparty na Kameez shalwar,
Jestem pod ukroyus welon.
głupie serce, no bas.

Każdy z nas w czasach, jak dzieci.
Często śmiejemy się i płakać:
Wypada nam w świetle
Radość i porażka.
głupie serce, no bas.

Widziałem wiele krajów.
Szczęścia szukał wszędzie,
Tylko dając powitanie
Nie będę szukać.
głupie serce, no bas.

Życie nie jest całkowicie oszukani.
Nowy napełnić się siłą.
serce, przynajmniej zasnęli
tutaj, na kolanach słodki.
Życie nie jest całkowicie oszukani.

puszka, i świętujemy
skała, który przepływa lawiny,
I miłości, aby odpowiedzieć
pieśń słowika.
głupie serce, no bas.

Większość wersety odczytać bloku


Wszystkie wiersze Alexander Blok

Komentarze:

  1. В 1923 году Сергей Есенин предпринял длительное путешествие на Кавказ, где познакомился с традициями и культурой различных восточных народов. Итогом поездки стал цикл стихов «персидские мотивы», в который вошло стихотворение «Глупое сердце, не бейся», написанное весной 1925 rok. В нем поэт в очередной раз словно бы подводит итоги собственной жизни, и на этот раз затрагивает область чувств, признаваясь, что он больше не хочет искушать судьбу.

Zostaw odpowiedź