przekładają się na:

rozstaliśmy; ale Twój portret
Ciągle na piersi:
Jak blady duch najlepszych lat,
Chce moją duszę.

A nowe pasje bhakta,
I przestać kochać to nie dało:
Tak świątynia w lewo - wszystko świątynię,
Idol prostaty - wszystko bóg!

Większość wersety odczytać bloku


Wszystkie wiersze Alexander Blok

Zostaw odpowiedź