לתרגם:

אני מחכה לשיחה, אני מחפש תשובות,
שמי תחושה, מגרש בשתיקה,
Niwa צהוב - משם לאנשהו -
כרגע, התעוררתי הערעור שלי.

הדי נאום רחוק,
בשמי הלילה, עם שדות מנומנמים,
כל הסודות של mnyat בפגישה הקרובה,
היכרויות ברורות, אבל חולפת.

אני מחכה - את ואקח החדש רועד.
שמים בהירים, שתיקה עמומה…
לילה מילה סודית תהרוס…
לְרַחֵם, ישו, לילה של הנשמה!

לרגע התעורר עבור Niwa, שם-אל,
ההד הרחוק של הערעור שלי.
כל אני מחכה לשיחה, אני מחפש תשובות,
אבל השתיקה המוזרה נמשכה הארץ…

7 יולי 1901

רוב פסוקי בלוק הקריאה


כל השירים של אלכסנדר בלוק

השאר תגובה