перевести на:

Արծաթն dew խոտ.
դուք սառը, ոչ կենդանի.
Լսել, քաղցր խոսքերը?

Ես թեքում. ժպիտ.
Ես խնդրում եմ ձեզ: արթնանում.
Մեկ ամիս լցված թեթեւ բարձունքների.

Հեռավորության վրա, երգում Brooks.
Սպիտակ ձեռքերը ձեր,
Երկու սառը օձ.

Բարձրացրեք է խեժի խոտ.
Դուք բացել ձեր մահացած spar.
Դուք կարող եք տալ ինձ մի հանգիստ նշան.

դեկտեմբեր 1906

Շատ Կարդալ Block հատվածներ


Բոլոր բանաստեղծությունները Ալեքսանդր Բլոկի

Leave a Reply