ლექსები მარინა ცვეტაევას


ყველა ლექსებს მარინა ცვეტაევას ვერსია: https://cvetaeva.su

ხმის მიცემა:
( არ რეიტინგები თუმცა )
გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს:
ალექსანდრე ბლოკის
დატოვეთ პასუხი