გარდაქმნა:

იცის ხელწერა ნათელი
გულმოდგინე ხელები და ლამაზი,
ხსოვნის მარადიული
მხოლოდ ორი გული ნაცნობი მსოფლიოში,
რომელიც დაარღვია window,
ზამთარში, над ოხვრის ხიდი…

15 დეკემბერი 1915

ყველაზე წაკითხული Block ლექსები


ყველა ლექსები ალექსანდრე ბლოკის

დატოვეთ პასუხი