გარდაქმნა:

ციხიდან კარიბჭე,
Zaohtenskih ჭარბტენიანი,
by untrodden,
მდელოს nekoshenym,
მთელი ღამის კორდონი,
აღდგომის გამოიწერეთ,
Nezvanyj,
Nesuzheny, -
მოდით ჩემთან ვახშამზე.

ყველაზე წაკითხული Block ლექსები


ყველა ლექსები ალექსანდრე ბლოკის

დატოვეთ პასუხი