გარდაქმნა:
  • დედოფალი ჩანდა saver…
  • მთელი წლის განმავლობაში არ შეძრწუნდა window…
  • ყველა დღე - ამაოა საფლავები…
  • მთელი დღე ჩემს წინაშე…
  • ყველაზე წაკითხული Block ლექსები


    ყველა ლექსები ალექსანდრე ბლოკის

    დატოვეთ პასუხი