азыр, бакытка бөлөнгөн…


азыр, бакытка бөлөнгөн,
Кудайдын залдарында чейин
Мен сулуу периште күтүп жатам
Blagovestnov кылыч менен.

азыр ырайым, Кудайдын,
күлүмсүрөп, кул жогору!
Анджела чыгып кетти, Христос,
Жумшак, ак канат!

Христос! Христос!
Ох, Мен намазды ишенем,
Ал менин жанымды күйгөн!
азаптуу согушка көчүрмө
чарчап кул!

15 февраль 1901

добуш берүү:
( Азырынча бир да Рейтинг )
достор менен бөлүшүү:
Александр Блок