przekładają się na:

David Samuilyč! ledwo
Album przyniósł, - przewodniczący
Czy jesteś krýgom: Nie raz, nie dwa razy -
Tam będzie napisane słowo:
„Drewno”.

21 listopad 1919

Większość wersety odczytać bloku


Wszystkie wiersze Alexander Blok

Zostaw odpowiedź