przekładają się na:

Większość wersety odczytać bloku


Wszystkie wiersze Alexander Blok

Zostaw odpowiedź