քուն, հիվանդ է եւ ապստամբ ոգին…


քուն, հիվանդ է եւ ապստամբ ոգին,
քուն, ձեզ խաղաղություն ճանապարհների!
Angel casts ձյունափայլ ձեռքը
ոսկե երազանքն!
Ամեն գիշեր հողի վրա մառախուղի
Հրեշտակներ փչում թեւը;
Sky անում մեզ ցանկալի երանության -
ուրախալի երազանքը!

Մարտ-ապրիլ 1899

քվեարկել:
( Ոչ Վարկանիշներ Սակայն )
Ձեր ընկերների հետ կիսելու:
Ալեքսանդր Բլոկի