przekładają się na:
  • fabryka — blok
  • Fioletowy zachód uciska…
  • Florencja
  • Fiesole
  • Większość wersety odczytać bloku


    Wszystkie wiersze Alexander Blok

    Zostaw odpowiedź