иштөөлөрүнө:
  • кадам Commander
  • жанып турган убакыт, алтын…
  • поезд, жылдыздар чачырады…
  • Биз чайыган жолун жолдоп…
  • Биз каршы чыкты. Сандыкка…
  • Көп окулган Блок аяттар


    Александр Блок бардык ырлар

    Таштап Жооп