לתרגם:
  • צעדי מפקד
  • כדור זוהר, זהב…
  • רכבת, זרוע כוכבית…
  • צעדנו בנתיב של תכלת…
  • הלכנו לתקוף. בשנת החזה…
  • רוב פסוקי בלוק הקריאה


    כל השירים של אלכסנדר בלוק

    השאר תגובה