przekładają się na:
B
D
D
E
F
z
i
K
L
M
n
o
P
R
C
T
w
F
X
C
W
E

Większość wersety odczytać bloku


Wszystkie wiersze Alexander Blok

Zostaw odpowiedź