przekładają się na:

(NADP(Nagrywanie vivo) z «Sedom Tomorrow»)

Ledwo w głębokim śnie do mnie ponownie
Rozpocznie się wskrzesić jego dawny, -
Ręka gotowy do naprawdę przynieść
słowo, co nie znaczy,…
Ale nie daj rękę
Napisz o marzeniach, które widział,
Tylko wysłać książkę
piosenki Queen i wiosna…
W moim sercu, jak komórki, duszny
Wszystkie te utwory urodziły.
Kochałam ich. i obojętność
niech. I stąd idziemy…
nesites! Burza i lęk
Jesteś nadano światła skrzydło,
Ale trochę miękkie kaprys
W przeciwnym razie jeden z was dała…

23-24. X. 1920

Większość wersety odczytać bloku


Wszystkie wiersze Alexander Blok

Zostaw odpowiedź