לתרגם:

הנה שוב את החלון,
איפה לא לישון שוב.
יכול - לשתות יין,
אולי - כך לשבת.
או פשוט - ידיים
לא שני raznimut.
כל בית, חבר,
ישנו חלון.

פרידות ופגישות קריק -
אתה, חלון בלילה!
אולי - מאה נרות,
אולי - שלושה נרות ...
לא, לא מוח
אני חושב - רגוע.
ועוד אצלי בבית
יפורק.

נָא, חבר, עבור הבית ללא שינה,
החלון עם אש!

רוב פסוקי בלוק הקריאה


כל השירים של אלכסנדר בלוק

השאר תגובה