przekładają się na:

na wzgórzu, Nad wodą, przechodnia, Czy jesteś dojrzały
altana tajne, gdzie smutne sny
siedzi myślenie? Nad nimi, zestaw akacjami:
Tam kiedyś był ministrantem i Muzy i łask,1
I piękne róże krzewów, cenionych wiosna.
nie ma czasu, wiśnia koło mleczny ptak
Strumień jej zapach, şumja, wierzba przybrzeżny
Czasami żartowali marshmallows i rozbrykany i zabawy.
Nie ma czasu, aby być moją ostatnią miłością
Odżywczy serce, a ja martwiłem się o krwi!..
Teraz będę ukrywać wszystko: więc, rano, mgły
Przed słońcem przerzedzenie wśród polu.
Wszystko jest już teraz; ale zostawiłeś mnie,
Uteha cierpienie, Zbawienie w ciszy,
o słodki, dusza święty pamięć!
również, spokojne schronienie, te dni, kiedy cierpienie
Oni mnie nie znają, Ja zachowałem zastaw,
Które nie mogą zabić strasznego skałę,
moja radość, już grób,
I zardzewiałe przodkowie miecz z tęskny harfy!

Większość wersety odczytać bloku


Wszystkie wiersze Alexander Blok

Zostaw odpowiedź