Luna արթնացավ. գործունյա քաղաքը…


Luna արթնացավ. գործունյա քաղաքը
Երկրաշարժ հեռավորության վրա եւ սփռում լույսերը,
Այստեղ, ամեն ինչ այնքան հանգիստ է, կա insanely,
Կան բոլոր օղակները, - եւ մենք միայնակ…
Բայց եթե բոցը հանդիպման
Եղել է Հավերժական կրակը եւ սուրբ,
Ոչ այնքան պետք է լցվել մեր ելույթով,
Ոչ այնքան չէր հնչի Ձեր ձայնը!..
Կարող է դա լինել ճշմարիտ կյանք դեռ տառապում,
Եւ երջանկություն կարող է իրականացնել?
Ի ժամյա անտարբեր Goodbye
Մենք հիշում ենք մի տխուր կներեք…*

14 Դեկտեմբեր 1898
___________
* բանաստեղծություններ Պոլոնսկու.

Գնահատել:
( Դեռ ոչ մի վարկանիշ չկա )
Կիսվեք ձեր ընկերների հետ:
Ալեքսանդր Բլոկի
Ավելացնել մեկնաբանություն