ბრმა ღამით ტრიალებს – Joseph Brodsky


ბრმა ღამით ტრიალებს.
ღამით ბევრად უფრო ადვილია.
მოედნის გადაღმა.
უსინათლოები შეხებით ცხოვრობენ.
შეხებაზე,
ხელით ეხება მსოფლიოს,
სინათლისა და ჩრდილის ცოდნის გარეშე
და ქვების შეგრძნება:
კედლები ქვისაა.
მათ უკან მამაკაცები ცხოვრობენ.
ქალები.
ბავშვები.
ფული.
ამიტომ
ურღვევი
უკეთესად შემოიარეთ კედლები.
მუსიკა კი მათ წინააღმდეგ დაისვენებს
მუსიკა ქვებს გადაყლაპავს.
მუსიკა კი მათში მოკვდება,
ხელში აიტაცა.
ცუდია ღამით სიკვდილი.
ცუდად არის შეხებით სიკვდილი.
ასე რომ, უსინათლოებისთვის უფრო ადვილია.
უსინათლო კაცი დადის სკვერს.

შეფასება:
( არ რეიტინგები თუმცა )
გაუზიარე მეგობრებს:
ალექსანდრე ბლოკის